Szanowni Państwo,

informujemy, że w 2020 roku rozpoczynamy nowy Program Zewnętrznej Oceny z Zakresu Immunochemii Specjalistycznej, w którym poddane będą ocenie następujące anality:

  • Parathormon
  • Prokalcytonina
  • Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG)
  • Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)
  • 1-25-(OH)2-witamina D
  • 25-OH-witamina D
  • Peptyd C

Laboratoria chcące włączyć się do tego programu prosimy o wypełnienie formularza COB-IS i odesłanie go faxem (42 230 25 78, 42 230 25 79) bądź mailem (osrodek@cobjwdl.lodz.pl)
do dnia 30.09.2019 r.

Ilość materiałów kontrolnych jest ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania laboratoriów tym programem o możliwości udziału w nim będzie decydowała ilość zgłoszonych analitów.

Pierwszą edycję pilotażowego programu planujemy na wiosnę 2020 r.

Program ten, tak jak wszystkie Programy Zewnętrznej Oceny organizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, będzie dla Uczestników bezpłatny.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań
Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
dr n. med. Barbara Przybył-Hac    

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią udostępniamy na naszej stronie, po zalogowaniu się do systemu ESPD, ANKIETĘ 2019. W zależności od pytania, odpowiedzi mogą być wielo- lub jednokrotnego wyboru.

W związku z licznymi prośbami Uczestników naszych programów przedłużamy termin odsyłania wypełnionych ankiet do dnia 31.08.2019 r.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.


NAJNOWSZE KOMUNIKATY

2019-08-20

przeczytaj
Uczestnicy Programów Zewnętrznej Oceny Jakości - edycja LATO 2019
SZANOWNI PAŃSTWO -

Z niepokojem stwierdzamy, że do dnia dzisiejszego wprowadzono dopiero ok. 50% arkuszy wynikowych dla edycji LATO 2019! Przypominamy, że system ESPD zostanie zamknięty dnia 23.08.2019 r. o północy uniemożliwiając późniejsze wpisywanie wyników!


czytaj więcej...

INFORMACJA

2018-01-10

UCZESTNICY PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNEJ OCENYprzeczytaj

Szanowni Państwo -
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia (OZE.078.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.) zatwierdzającym wzory zaświadczeń oceniających roczny udział medycznych laboratoriów diagnostycznych w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny za 2017 r. i wzór świadectwa dotyczącego Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej za 2017 r. oraz wejściem w życie z dniem 01.01.2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (D. U. póz. 2394), informuję, że zaświadczenia i świadectwa za 2017 r., o których mowa w powyższym piśmie zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie.
Dyrektor COBJwDL
dr Barbara Przybył-Hac