NAJNOWSZE KOMUNIKATY

2018-10-10

przeczytaj
Uczestnicy Programu Zewnętrznej Oceny Jakości w zakresie Hematologii - edycja LATO 2018
Szanowni Państwo
Udostępniamy ocenę wyników Programu Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu Hematologii - edycja LATO 2018.
Prosimy o wnikliwą analizę uzyskanych ocen.
Reklamację ocen w formie pisemnej przyjmujemy do 24 października 2018 r. tylko w przypadku popełnienia błędu przy wyborze kodów aparatów. Nie przyjmujemy reklamacji ocen ze względu na błędnie wpisane wartości liczbowe.

czytaj więcej...

2018-09-28

Uczestnicy Programu Zewnętrznej Oceny Jakości w zakresie Immunochemii Poszerzonej - edycja LATO 2018
Szanowni Państwo
Udostępniamy oceny wyników dla trzech programów edycji LATO 2018 - w zakresie immunochemii poszerzonej.
Przed analizą uzyskanych ocen wyników prosimy o zapoznanie się ze stroną nr 2 opracowania ("Objaśnienia").
Reklamacje ocen w formie pisemnej przyjmujemy do dnia 15 października 2018 r. Przypominamy, że nie przyjmujemy reklamacji ocen powstałych na skutek błędnie wprowadzonych do systemu przez uczestnika wartości liczbowych wyników oznaczeń kontrolnych oraz wartości podanych w niewłaściwych jednostkach pomiarowych.

czytaj więcej...

INFORMACJA

2018-01-10

UCZESTNICY PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNEJ OCENYprzeczytaj

Szanowni Państwo -
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia (OZE.078.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.) zatwierdzającym wzory zaświadczeń oceniających roczny udział medycznych laboratoriów diagnostycznych w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny za 2017 r. i wzór świadectwa dotyczącego Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej za 2017 r. oraz wejściem w życie z dniem 01.01.2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (D. U. póz. 2394), informuję, że zaświadczenia i świadectwa za 2017 r., o których mowa w powyższym piśmie zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie.
Dyrektor COBJwDL
dr Barbara Przybył-Hac