INFORMACJA

2018-01-10

UCZESTNICY PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNEJ OCENYprzeczytaj

Szanowni Państwo -
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia (OZE.078.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.) zatwierdzającym wzory zaświadczeń oceniających roczny udział medycznych laboratoriów diagnostycznych w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny za 2017 r. i wzór świadectwa dotyczącego Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej za 2017 r. oraz wejściem w życie z dniem 01.01.2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (D. U. póz. 2394), informuję, że zaświadczenia i świadectwa za 2017 r., o których mowa w powyższym piśmie zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie.
Dyrektor COBJwDL
dr Barbara Przybył-Hac

NAJNOWSZE KOMUNIKATY

2018-07-27

Uczestnicy Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie Koagulologii oraz Hemoglobiny Glikowanej HbA1c
Szanowni Państwo

Udostępniamy oceny wyników dla dwóch programów edycji WIOSNA 2018 - koagulologicznego i hemoglobiny glikowanej HbA1c. Oba programy wymagały intensywnych działań informatycznych ze strony Centralnego Ośrodka - jeden przebudowy z uwagi na rozszerzenie programu o nowe anality, a drugi nowy program był tworzony od podstaw - stąd wydłużenie terminu przekazania ocen wyników w tych programach.
Mamy nadzieję, że nowa forma opracowania będzie przez Państwa zaakceptowana i okaże się pomocna w pracy laboratorium. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi i propozycje.
Przed analizą uzyskanych ocen wyników prosimy o zapoznanie się ze stroną nr 2 opracowania ("Objaśnienia").
Reklamacje ocen w formie pisemnej przyjmujemy do dnia 10 sierpnia 2018 r. Przypominamy, że nie przyjmujemy reklamacji ocen powstałych na skutek błędnie wprowadzonych do systemu przez uczestnika wartości liczbowych wyników oznaczeń kontrolnych.
czytaj więcej...