NAJNOWSZE KOMUNIKATY

2019-04-15

przeczytaj
UCZESTNICY PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI Z ZAKRESU HEMATOLOGII
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od edycji ZIMA 2019 w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu hematologii, z uwagi na zróżnicowanie wyników oznaczeń kontrolnych - z grupy analizatorów hematologicznych 08-03-02 (5diff. - NIHON KOHDEN - CELLTAC (E MEK 7222, F MEK 8222, G MEK 9100K)) została wyodrębniona nowa grupa dla aparatów G MEK 9100K oznaczona kodem 08-03-06. Zmiana została również podana w Informatorze 2019.

Użytkowników powyższych analizatorów prosimy o ponowne pobranie raportów opracowań i przeanalizowanie ocen wyników.

czytaj więcej...

INFORMACJA

2018-01-10

UCZESTNICY PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNEJ OCENYprzeczytaj

Szanowni Państwo -
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia (OZE.078.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.) zatwierdzającym wzory zaświadczeń oceniających roczny udział medycznych laboratoriów diagnostycznych w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny za 2017 r. i wzór świadectwa dotyczącego Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej za 2017 r. oraz wejściem w życie z dniem 01.01.2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (D. U. póz. 2394), informuję, że zaświadczenia i świadectwa za 2017 r., o których mowa w powyższym piśmie zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie.
Dyrektor COBJwDL
dr Barbara Przybył-Hac