NAJNOWSZE KOMUNIKATY

2020-07-02

przeczytaj
Uczestnicy Programu Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu hemoglobiny glikowanej
Szanowni Państwo
Udostępniamy ocenę wyników Programu Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu hemoglobiny glikowanej- edycja WIOSNA 2020.
Prosimy o wnikliwą analizę uzyskanych ocen.
Reklamację ocen w formie pisemnej (wyłącznie na formularzu reklamacyjnym COB-O) przyjmujemy do 16 lipca 2020 r. tylko w przypadku popełnienia błędu przy wyborze kodów aparatów i odczynników. Nie przyjmujemy reklamacji ocen ze względu na błędnie wpisane wartości liczbowe.

czytaj więcej...

2020-06-30

przeczytaj
Uczestnicy Programu Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu hematologii
Szanowni Państwo
Udostępniamy ocenę wyników Programu Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu hematologii - edycja WIOSNA 2020.
Prosimy o wnikliwą analizę uzyskanych ocen.
Reklamację ocen w formie pisemnej (wyłącznie na formularzu reklamacyjnym COB-O) przyjmujemy do 14 lipca 2020 r. tylko w przypadku popełnienia błędu przy wyborze kodów aparatów i odczynników. Nie przyjmujemy reklamacji ocen ze względu na błędnie wpisane wartości liczbowe.

czytaj więcej...

2020-06-17

przeczytaj
Uczestnicy Programów Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu koagulologii i parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i parametrów ISE- edycja WIOSNA 2020
Szanowni Państwo
Udostępniamy ocenę wyników Programu Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu koagulologii podstawowej oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i parametrów ISE- edycja WIOSNA 2020.
Prosimy o wnikliwą analizę uzyskanych ocen.

Reklamację ocen w formie pisemnej (wyłącznie na formularzu reklamacyjnym COB-O) przyjmujemy do 01 lipca 2020 r. tylko w przypadku popełnienia błędu przy wyborze kodów aparatów i odczynników. Nie przyjmujemy reklamacji ocen ze względu na błędnie wpisane wartości liczbowe.

Dodatkowo informujemy Państwa, że w programie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i parametów ISE dla parametru pO2 zostały zmienione dopuszczalne granice błędu.
Dla parametrów gazometrycznych dgb są wyznaczane w zależności od ich stężenia w poszczególnych próbkach kontrolnych. Materiały kontrolne firmy Randox Laboratories wykorzystywane w programie od 2020 r. mają zmienione zakresy wartości dla parametrów gazometrycznych w stosunku do dotychczas stosowanych materiałów firmy Medriv. Dlatego zaistniała konieczność zmiany dgb w materiałach BG Control 1 i BG Control 3 dla parametru pO2. Powyższa korekta została dokonana także dla wyników ocenianych w edycji ZIMA 2020.
Prosimy o wnikliwą analizę ocen wyników aktualnej edycji WIOSNA 2020 oraz edycji poprzedniej ZIMA 2020.


czytaj więcej...